Pohled - Romana Rosa

Pohled

Dívám se z okna, jak vítr pohybuje větvemi stromů. Kousky bílého sněhu, poletujícího nad střechami domů dopadají lehounce na terasu. Hluk jedoucích aut na ulici a povídání lidí pod okny. Uvnitř pokoje jemně se pohybující vzduch proudící z oken pohybuje květinami. Zrovna rašící malé lístky květin, tep těla pulzující, jemný šum, to vše zároveň. Děje se to vše najednou. Je to tak bohaté, tolik se toho děje v jednom okamžiku., nepopsatelné Jsem to dění, celek. Je to, co je. Nezastavitelně se mění, probíhá to dění, jsme to dění.

Romana Rosa

Maluji obrazy, které mění váš svět ! Povídám si s vámi a měníte svůj svět sami !